ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی
نیازمند پرستار بصورت شبانه روزی جهت نگهداری ازسالمندبیمار

نیازمند پرستار بصورت شبانه روزی جهت نگهداری ازسالمندبیمار

راههای ارتباطی با "نیازمند پرستار بصورت شبانه روزی جهت نگهداری ازسالمندبیمار"
تلفن : 0930832xxxx (نمایش کامل شماره )
تلفن : 0930832xxxx (نمایش کامل شماره)
آدرس : شهرک جهانما
موقعیت : کرج
فرم تماس با آگهی دهنده