ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی
خریدار ضایعات اهن و فلزات رنگی۰۹۱۲۰۶۴۸۴۲۸

خریدار ضایعات اهن و فلزات رنگی۰۹۱۲۰۶۴۸۴۲۸

راههای ارتباطی با "خریدار ضایعات اهن و فلزات رنگی۰۹۱۲۰۶۴۸۴۲۸"
تلفن : 0912064xxxx (نمایش کامل شماره )
تلفن : ۰۹۱۹۰۳۰xxxx (نمایش کامل شماره)
آدرس : شاداباد
موقعیت : تهران
فرم تماس با آگهی دهنده