ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی
کارگر نیمه ماهر اشنا به فنون جوشکاری و فرز کاری

کارگر نیمه ماهر اشنا به فنون جوشکاری و فرز کاری

راههای ارتباطی با "کارگر نیمه ماهر اشنا به فنون جوشکاری و فرز کاری"
تلفن : 0938500xxxx (نمایش کامل شماره )
تلفن : 0938500xxxx (نمایش کامل شماره)
آدرس : بلوار خاوران به باسمنج روبروی معاونت خدمات شهری منطقه ۹ کارگاه مانداگارانا افرود
موقعیت : تبریز
فرم تماس با آگهی دهنده