ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی
Star_1 تعداد نیروی فعال جهت نظافت واگن مسافری

تعداد نیروی فعال جهت نظافت واگن مسافری

راههای ارتباطی با "تعداد نیروی فعال جهت نظافت واگن مسافری"
تلفن : 0922623xxxx (نمایش کامل شماره )
تلفن : ۰۹۳۶۳۳۹xxxx (نمایش کامل شماره)
آدرس : ایستگاه راه آهن تهران
موقعیت : تهران
فرم تماس با آگهی دهنده