ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی
واگزاری کافی شاپ در حال کار رهن و اجاره و یا شراکتی

واگزاری کافی شاپ در حال کار رهن و اجاره و یا شراکتی

راههای ارتباطی با "واگزاری کافی شاپ در حال کار رهن و اجاره و یا شراکتی"
تلفن : 0915069xxxx (نمایش کامل شماره )
تلفن : 0915069xxxx (نمایش کامل شماره)
آدرس : بلوار پیروزس
موقعیت : مشهد
فرم تماس با آگهی دهنده