ویرایش آگهی شما درج آگهی شما
دسته بندی

ثبت نام در سایت نشونه مشمول حق عضویت می باشد. تعرفه های نمایش اگهی شما مطابق جدول ذیل می باشد

سه ماهه

3 Months

سه ماهه

10هزار تومان
 • نمایش راههای ارتباطی
 • درباره ما
 • گالری تصاویر کار شما
 • نمایش محصولات و خدمات
 • امکان ثبت سفارش از محصول شما
 • مشخص کردن ایام کاری
 • نمایش برندها
 • نمایش امکانات شما به مشتریان
 • تماس با ما
 • نمایش نقشه گوگل محل کار شما
 • ایندکس در موتورهای جستجو
 • نمایش در قسمت مشاغل ویژه
 • نمایش یکماهه در 162 سایت

شش ماهه

6 Months

شش ماه

20هزار تومان
 • نمایش راههای ارتباطی
 • درباره ما
 • گالری تصاویر کار شما
 • نمایش محصولات و خدمات
 • امکان ثبت سفارش از محصول شما
 • مشخص کردن ایام کاری
 • نمایش برندها
 • نمایش امکانات شما به مشتریان
 • تماس با ما
 • نمایش نقشه گوگل محل کار شما
 • ایندکس در موتورهای جستجو
 • نمایش در قسمت مشاغل ویژه
 • نمایش یکماهه در 162 سایت

یکساله

1 Years

سالیانه

30هزار تومان
 • نمایش راههای ارتباطی
 • درباره ما
 • گالری تصاویر کار شما
 • نمایش محصولات و خدمات
 • امکان ثبت سفارش از محصول شما
 • مشخص کردن ایام کاری
 • نمایش برندها
 • نمایش امکانات شما به مشتریان
 • تماس با ما
 • نمایش نقشه گوگل محل کار شما
 • ایندکس در موتورهای جستجو
 • نمایش در قسمت مشاغل ویژه
 • نمایش یکماهه در 162 سایت

ویژه

VIP

ماهیانه

100هزار تومان
 • نمایش راههای ارتباطی
 • درباره ما
 • گالری تصاویر کار شما
 • نمایش محصولات و خدمات
 • امکان ثبت سفارش از محصول شما
 • مشخص کردن ایام کاری
 • نمایش برندها
 • نمایش امکانات شما به مشتریان
 • تماس با ما
 • نمایش نقشه گوگل محل کار شما
 • ایندکس در موتورهای جستجو
 • نمایش در قسمت مشاغل ویژه
 • نمایش یکماهه در 162 سایت